Logga in

?
Glömt?Logga in

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
ARTICLE
2002
7489ae49ffb29f63a5035cec31d531b9
Tillbaka (UPD: 2015-05-10 10:43:07)

Sirius Bandys årsmöte

Dagordning1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Styrelsens ekonomiska rapport

9. Revisorernas berättelse 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val av ordförande

12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter 
13. Val av revisorer och suppleanter

14. Val av valberedningen och suppleanter

15. Inkomna motioner
16. Årsmötets avslutande 
Verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas berättelse kommer att finnas tillgängliga på kansliet 11 juni 2015

Posten senast uppdaterad 10 maj 2015 kl. 10:43

Annonser


51