Årsmötet genomfört – ”Bästa året under mina 20 år”

Årsmötet genomfördes digitalt under gårdagskvällen. Vald till ordförande blev sittande ordföranden Peter Nordgren.

Liksom alla andra föreningar runtom i Sverige har pandemin inneburit stora utmaningar för Sirius Bandy. Trots det kunde föreningen under onsdagens årsmöte redovisa ett plusresultat på 322 474 kronor och ett eget kapital på 411 855 kronor.
– Tack vare god kostnadskontroll och träffsäkra prognoser har vi klarat oss bra. Vi summerar det ekonomiska året som godkänt och kan numera säga att vi har en god ekonomi i klubben. Vi har tappat några sponsorer och hoppas att de kan hitta tillbaka. Vi har haft ett otroligt stöd av alla våra kära supportrar som köpte fiktiva entrébiljetter för närmare en kvarts miljon kronor, tack till er alla, sa Jimmy Helmersson på årsmötet som arrangerades digitalt.

”Under mina 20 år inom föreningen har det aldrig sett så här bra ut i Sirius Bandy”, säger huvudklubbens ordförande Lasse Svensson.

Resultatet speglar ett hårt arbete och fantastisk uppslutning
När säsongen och verksamhetsåret 2020/2021 summeras och läggs till handlingarna kan vi se tillbaka på en säsong där representationslaget på herrsidan slutade på en nionde plats i Elitserien och för första gången sedan 2010 kvalificerade sig för slutspel och kvartsfinalspel.

Ekonomiskt återspeglar sig resultatet för verksamhetsåret den fantastiska uppslutningen som varit under den speciella situationen där supportrarna stöttat föreningen på ett otroligt sätt, bland annat genom fiktiva matchbiljetter.

Val av styrelse
På årsmötet omvaldes Peter Nordgren som ordförande samt Ove Hedberg som styrelseledamot. Efter flera år som ledamot i styrelsen avgick Istvan von Polgar. Istvan ersattes av Håkan Kyller som blev nyinvald i styrelsen på två år.

Sirius Bandys styrelse
Peter NordgrenOrdförande sedan 2018
Anna Westin, Ledamot
Håkan KyllerLedamot
Jonas QvarnströmLedamot
Magdalena CarlstedtLedamot
Ove HedbergLedamot
Kirsi JanssonAdjungerad

Val av revisorer
Årsmötet valde utefter valberedningens förslag om Folkessons revisionsbyrå som auktoriserade revisorer. Vilka sedan får ansvaret att utse personliga suppleanter inom byrån.

Val av ledamöter i valberedningen
Årsmötet valde om Lars Svensson och Lars Kylberg som ledamöter i valberedningen med Lars Svensson som sammankallande varvid dessa sedan får i uppgift att hitta en tredje ledamot. Valberedningen ska sträva efter en jämnare könsfördelning i samband med sökandet efter den tredje ledamoten.