Hoppfull framtid riktar sig till alla barn och ungdomar och där kommer Sirius Bandys samhällsengagemang samlas. Verksamheten består av fyra delområden: Lek och aktivitet, Integration, Jämställd idrott och Goda förebilder. - Som ett av Uppsalas starkaste...

Sirius Bandy vill inleda med att framföra ett stort hjärtligt tack till dig som valde att köpa ett säsongskort för säsongen 2018/19. Du är, i och med ditt köp av säsongskort, en av våra trognaste...