Stadgar m.m.
IK Sirius är en alliansförening. Det finns sålunda Stadgar för alliansmodern IK Sirius, samt Normalstadgar för specialklubb i IK Sirius. De senare som är likalydande gäller för specialklubbarna IK Sirius Bandyklubb, IK Sirius Fotbollklubb och IK Sirius Innebandyklubb. Utöver dessa stadgar finns också Varumärkeslicensavtal mellan IK Sirius och specialklubbarna, samt Bestämmelser avseende klubbdräkter, klubbmärken, förtjänsttecken och medalj. Klubbmärket är immaterialrättsligt skyddat och har en internationell registrering.

 

Stadgar-IK-Sirius-rev-dec-2017.docx
Normalstadgar för specialklubb inom IK Sirius
Bestämmelser om IKS klubbdräkt, Märke, Förtjänsttecken, Medalj
Registrerat Varumärke