Gemensam kampanj för en jämställd bandy

Alla ska få idrotta på lika villkor, oavsett kön. Verkligheten är dock en annan och det är långt ifrån självklart att flickor och pojkar kan få utöva sin idrott på lika villkor.

Sirius Bandy, Uppsala BoIS och Sh bygg startar nu tillsammans kampanjen Shallenges. Shallenges, som är en ordlek på Challenges och Sh bygg, består av olika utmaningar där spelare från Sirius herrlag möter spelare från Uppsala BoIS damlag. En gång i veckan under fyra veckor släpper vi ett avsnitt från dessa utmaningar. Videoklippen kan ses på klubbarnas och Sh byggs hemsidor och sociala kanaler. Genom dessa utmaningar belyser vi vikten av att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter att utöva sin idrott.

Både Sirius och Uppsala BoIS är två bandylag från Uppsala men där förutsättningarna för deras idrottande skiljer sig. Kampanjens underrubrik – samma stad, samma sport, samma förutsättningar, sätter fingret på just hur det borde vara för alla som idrottar.

– Det är ett otroligt viktigt ämne att belysa. Det bör vara en självklarhet för alla bandystäder och bandyklubbar att sträva efter att kunna erbjuda spel i både kill- och tjej, herr- och damlag, säger Ida Sundell, ytterhalv i Uppsala BoIS.

– Vi lever idag i en värld där män fortfarande ges bättre förutsättningar än kvinnor. Så ska det inte vara. Vi får aldrig sluta ifrågasätta idéer som tagits för givet under långt tid om vi vill leva i en jämställd värld en dag, fyller Anton Andersson på med, målvakt i Sirius Bandy.

Sh bygg är företaget bakom kampanjen. Sedan några år tillbaka är Sh bygg FairPay-certifierade, något som innebär att företaget fortsatt arbetar för att de sponsringspengar som ges till idrottsklubbar ska fördelas jämställt mellan kvinnor och män.
– Vi hoppas självklart att vi genom denna kampanj, kan vara med att påverka andra företag att ta ställning för en jämställd idrott, Säger Sara Mentzer, marknadsansvarig på Sh bygg.

– Jag tycker Sh byggs engagemang är toppen, precis sådant vi behöver inom idrottsvärlden. Normerna behöver göras synliga och ifrågasättas. Självklart skulle det vara bra om fler företag följde Sh bygg, säger Anton.

Ida Sundell instämmer.
– Sh byggs sponsringspolicy kring jämställd idrott skickar tydliga signaler om att man vill vara med och påverka att förbättring sker. Detta är absolut något fler företag borde ta efter, säger Ida.