Han blir ansvarig för Hoppfull framtid

Sirius ökar nu sitt sociala engangemang genom det nya verksamhetsområdet Hoppfull framtid. Nu är det klart vem som ska leda det arbetet.

I somras meddelade vi att klubben till hösten startar upp ett helt nytt verksamhetsområde. Nu är det även klart att Jonathan Ajdert blir ansvarig för den verksamheten.
– Det känns fantastiskt kul. Det här är något jag verkligen brinner för, säger Jonathan Ajdert, verksamhetsansvarig för Hoppfull framtid.

Jonathan har under de senaste åren arbetat med Sirius samhällsprojekt som projektanställd.
– Det ska bli väldigt givande att få fortsätta arbeta med aktiviteter som jag tidigare lett och nu få jobba med dem men i ett större sammanhang och få vidareutveckla dem till något ännu bättre, säger han.

Hoppfull framtid har startat flera viktiga samarbeten med olika organisationer och företag.
– Tillsammans med barnrättsorganisationen Bufff och partners kan vi genomföra det här. Gemensamt kan vi göra skillnad för barn och unga i vårat samhälle och ge dem en hoppfull framtid. Det här är något vi gör tillsammans, skola, idrott, kommun och näringsliv. Det viktiga är inte att alla måste bli bandyspelare utan att vi kan inspirera fler till att leva ett aktivt och hälsosamt liv, säger han.

Arbetet består inledningsvis av att sprida information om den nya verksamheten.
– Ja, utöver det så träffar vi många partners, företag och bidragsorganisationer. Ju fler vi är desto mer kan vi göra för våra barn och ungdomar, säger han.

Responsen i föreningen har varit väldigt bra.
– Som jag nämnt så är det här något vi gör tillsammans, inte bara något jag gör som verksamhetsansvarig utan hela föreningen står bakom det här. Våra A-lagsspelare har satt sig in i vad det är vi gör och vad de har för roll i Hoppfull framtid. Det känns skönt som verksamhetsansvarig att ha så många bakom sig i ett helt nystartat verksamhetsområde, avslutar Jonathan.

Hoppfull framtid kommer till en början bedriva fyra olika aktiviteter, Skridskokul, Bandycampus, Systrami och Goda förebilder. Genom dessa aktiviteter får barn och ungdomar bl.a. tidigt lära sig leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Skridskokul
Majoriteten av barn och ungdomar i Sverige rör sig för lite och sitter stilla för mycket. En grupp motionerar knappt alls, varken i skolan eller på fritiden. Det visar en regeringsrapport från Centrum för idrotts- forskning (2017). 

Skridskokul erbjuder varje år över 3000 skolbarn möjlighet att under skoltid få prova på att åka skridskor. Något de annars kanske aldrig skulle haft möjlighet till i och med att tillgången till isar minskat kraftigt.

Bandycampus – Idrott som integration
Idrotten har varit med och fostrat miljoner svenskar, till att bli ett av världens mest öppna, solidariska och hälsosamma folk. När många nya svenskar anländer och har anlänt ställer det även krav på oss inom idrotten.

Bandycampus skapar en fantastisk integration mellan internationella studenter och gästforskare vid Uppsala universitet och vår älskade stad, Uppsala. Det är ett steg i vårt arbete att skapa en mer hoppfull framtid även för våra nyanlända svenskar.

Systrami
Flickor ska ha samma möjligheter som pojkar att delta i organiserad idrott. En regeringsrapport från CIF visar att flickor rör sig mindre än pojkar. Minst aktiva är de äldsta flickorna på gymnasiet. Resultaten speglar tidigare forskning som visar att ungas fysiska aktivitet avtar med åldern. Och att särskilt tonårsflickor rör sig betydligt mindre än de borde.

Systrami är en aktivitet riktad enbart till tjejer. Vi vill få fler flickor att börja spela bandy samtidigt som vi vill få tjejer att fortsätta spela bandy längre upp i åldrarna.

Goda förebilder – Ett starkare jag ger en mer hoppfull framtid
Vi vill stärka barn och ungas självförtroende och bättra deras självkänsla genom bl.a. inspirerande föreläsningar genomförda av goda förebilder från vårt elitlag.

Goda förebilders föreläsningar ska väcka intresset hos barn och unga och belysa vikten av att ha en balanserad tillvaro för att ha möjligheten till att uppnå uppsatta mål. Föreläsningarna utgår till stor del från idrottsprofilernas egna upplevda erfarenheter med vikten i att belysa vila, kost och träning men även vikten av socialt umgänge och en meningsfull tillvaro.