Hoppfull framtids sociala partner – barnrättsorganisationen Bufff
Genom vårt unika samarbete med barnrättsorganisationen Bufff, arbetar vi för att barns rättigheter ska tas till vara. Hela vår verksamhet genomsyras av värderingar och principer från barnkonventionen. 

Tillsammans med Bufff Uppsala uppmärksammar vi deras målgrupp. Många barn och unga drabbas hårt när en familjemedlem begår brott eller döms för brott. Många barn och ungdomar lider i det tysta med saknad, oro och mardrömmar. Den som inte får stöd kan lättare hamna i egen brottslighet eller få psykiska problem. 160 000 barn har varje år en förälder som döms för brott. Dessa barn har rätt att få stöd från samhället men de är allt för ofta en målgrupp som glöms bort.

Många av dessa barn har inte heller någon god manlig förebild, därför är mötet med våra elitspelare i Sirius viktigt för många av dem. Tack vare vårt samarbete ger vi fler barn och ungdomar i Uppsala och dess närområde möjligheten att ta del av det stöd och den hjälp som de har rätt till. 


Stöd Bufff Uppsala

Skänk valfri summa. Ditt bidrag går oavkortat till Bufff Uppsalas verksamhet med att ge barn och ungdomar stöd.

Swish 123 028 60 96
Märk ditt bidrag med ”Uppsala”

Bankgiro: 5166-2021

Besök bufff.nu

Huvudpartner till Hoppfull framtid

Officiell partner till Hoppfull framtid

Officiell partner till Hoppfull framtid