—ett starkare jag—.

Ett starkare jag ger en mer hoppfull framtid
Den psykiska ohälsan bland unga har fördubblats sedan 1980-talet. Ett starkare jag vill stärka barn och ungas självförtroende och bättra deras självbild genom inspirerande och förebyggande föreläsningar genomförda av positiva förebilder.

Andelen 13- och 15-åriga pojkar och flickor i Sverige som rapporterar återkommande psykosomatiska symtom har fördubblats sedan 1980-talet. Ett starkare jag:s föreläsningar ska väcka intresset hos barn och unga samt belysa vikten av att ha en balanserad tillvaro. Föreläsningarna utgår till stor del från Sirius Bandys idrottsprofilers egna upplevda erfarenheter med vikten i att belysa vila, kost och träning men även vikten av socialt umgänge och en meningsfull tillvaro för att kunna nå uppsatta mål.


Fakta
Andelen 13- och 15-åriga flickor och pojkar i Sverige som rapporterar återkommande psykosomatiska symtom har fördubblats sedan mitten av 1980-talet.
Källa: Folkhälsomyndigheten Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige?

Huvudpartner till Hoppfull framtid

Officiell partner till Hoppfull framtid