Ett starkare jag ger en mer hoppfull framtid
Vi vill stärka barn och ungas självförtroende och bättra deras självkänsla genom bl.a. inspirerande föreläsningar genomförda av goda förebilder från vårt elitlag. Goda förebilders föreläsningar ska väcka intresset hos barn och unga och belysa vikten av att ha en balanserad tillvaro för att ha möjligheten till att uppnå uppsatta mål. Föreläsningarna utgår till stor del från idrottsprofilernas egna upplevda erfarenheter med vikten i att belysa vila, kost och träning men även vikten av socialt umgänge och en meningsfull tillvaro.

Våra goda förebilder verkar även som mentorer för våra barn och ungdomslag genom att delta under flera av lagets träningar och matcher under säsong.

 

Mentorverksamhet
Sirius driver sedan 2014 en mentorverksamhet där A-lagsspelare är faddrar åt Sirius ungdomslag dels genom att delta på träningar och matcher samt att diskutera kring värderingsfrågor med våra barn och ungdomar. Deras närvaro är viktigt för barnens utveckling, inte bara som spelare utan även som individer. Genom mentorverksamheten bygger vi en stark gemenskap mellan föreningens alla medlemmar och utövare.

 

Fakta
Andelen 13- och 15-åriga flickor och pojkar i Sverige som rapporterar återkommande psykosomatiska symtom har fördubblats sedan mitten av 1980-talet.
Källa: Folkhälsomyndigheten Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige?

Huvudpartners till Hoppfull framtid

Hoppfull framtid.
Sirius Bandy
Spikgatan 10
753 23 Uppsala

Stödpartners till Bandycampus