Systrami
Systrami är en aktivitet riktad enbart till tjejer. Vi vill få fler flickor att börja spela bandy samtidigt som vi vill få tjejer att fortsätta spela bandy längre upp i åldrarna.

 

Jämställd idrott
Flickor ska ha samma möjligheter som pojkar att delta i organiserad idrott. En regeringsrapport från CIF visar att flickor rör sig mindre än pojkar. Minst aktiva är de äldsta flickorna på gymnasiet. Resultaten speglar tidigare forskning som visar att ungas fysiska aktivitet avtar med åldern. Och att särskilt tonårsflickor rör sig betydligt mindre än de borde.

”Den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar måste öka. Konsekvenserna blir annars sämre hälsa på både kort och lång sikt. Den psykiska ohälsan är ganska hög, framför allt hos lite äldre tonårsflickor. Övervikt och fetma har också ökat. Det är sådant som kan förebyggas med fysisk aktivitet”, säger Gisela Nyberg, forskare på Karolinska Institutet.

 

Fakta
64% av tjejer slutar med idrott när de passerat puberteten.

86% av tjejer på gymnasiet rör på sig för lite.

Huvudpartners till Hoppfull framtid

Hoppfull framtid.
Sirius Bandy
Spikgatan 10
753 23 Uppsala

Stödpartners till Bandycampus