—systrami—.

Systrami
Tjejer ska ha samma möjlighet som pojkar att delta i organiserad idrott. Så ser det inte ut idag. En regeringsrapport visar dessutom att flickor rör sig allt mindre än pojkar. Systrami är ett område inom Hoppfull framtid som är riktad till tjejer där vi genom event vill introducera bandy för flickor och förhoppningsvis få ännu fler bandyspelande tjejer. 

Den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar måste öka. Konsekvenserna blir annars sämre hälsa på kort och lång sikt. Den psykiska ohälsan är hög, framför allt hos äldre tonårsflickor. Övervikt och fetma har också ökat. Det är sådant som kan förebyggas med fysik aktivitet och lagidrottande. 

Systrami är ett område inom Hoppfull framtid som är riktad till tjejer, där vi vill inspirera fler tjejer till att idrott och spela bandy. Genom event, skridskodagar, bjuder vi in tjejer i tonårsåldern från alla delar i Uppsala att åka skridskor och lära sig spela bandy samt möjligheten att delta i organiserad idrott och föreningslivet med alla dess mjuka värden så som kamratskap, grupptillhörighet m.m.


Fakta
64% av tjejer slutar med idrott när de passerat puberteten.

86% av tjejer på gymnasiet rör på sig för lite.

Huvudpartner till Hoppfull framtid

Officiell partner till Hoppfull framtid