Tillsammans för ett tryggare Uppsala

Alla barn ska växa upp under trygga förhållanden. Barn har rätt till en barndom och till en framtid. Hoppfull framtid arbetar för att varje barn i vår region ska få just det.

Genom samverkan med skola, kommun, näringsliv och andra goda krafter i samhället arbetar vi förebyggande för ett tryggare Uppsala. Uppsala är den stad i Sverige där kriminaliteten ökar mest. Bland våra barn och unga har den upplevda otryggheten ökat och det har även utsattheten för brott. Den utvecklingen måste vändas.


Bandyns roll i hållbarhet
Hoppfull framtid är ett verksamhetsområde inom Sirius Bandy. Vi erbjuder barn, med fokus på stadens resurssvaga områden, en meningsfull fritid där bandy är vårt främsta medel. Våra elitseriespelare i Sirius deltar under flera av våra aktiviteter, till exempel skolbesök, Skridskokul och aktiviteter med vår sociala partner barnrättsorganisationen BUFFF Uppsala. Många barn i vår målgrupp saknar positiva och trygga förebilder, därför är mötet med våra elitseriespelare både viktigt och värdefullt för många av dem. 


Barnkonventionen
I vårt uppdrag ingår att sprida information om barns rättigheter. Hoppfull framtid arbetar för att de rättigheter som slagits fast i barnkonventionen fullt ut tillämpas i barn och ungas liv. Likaså utgår all verksamhet inom Hoppfull framtid från grundprinciperna och barnsynen i barnkonventionen, vilket handlar om alla barns lika värde (artikel 2), beaktande av barnets bästa (artikel 3), barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6), barnets rätt till delaktighet och inflytande (artikel 12) och barnets rätt till lek, vila och fritid (artikel 33).

Allt arbete inom Hoppfull framtid utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.


Hoppfull framtid arbetar för:

  • Ett tryggare Uppsala
  • Ett samhälle där varje barn växer upp under trygga förhållanden.
  • Att informera barn om deras rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.
  • Att få fler barn att bli en del av idrottsrörelsen och bandy i synnerhet. 
  • Att Sirius elitseriespelare ska bli positiva manliga förebilder för fler barn i vår målgrupp. 
  • Att påverka beslutsfattare och myndigheter genom att bedriva opinions- och påverkansarbete.
  • Vi arbetar också för att nå ut till allmänheten för att hela samhället ska ha bättre kunskap om barnets rättigheter och kunna bidra till att de tillgodoses.  

Senaste nytt

Huvudpartner till Hoppfull framtid

Officiella partners till Hoppfull framtid

Med stöd från