Tillsammans för alla barn och unga

Välkommen till Hoppfull framtid™

 

Vi arbetar för att barn och ungdomar ska få en hoppfull framtid
Hoppfull framtid är ett verksamhetsområde i Sirius Bandy, med fokus på det som händer vid sidan av isen. Tillsammans med BUFFF och våra partners arbetar vi för att alla barn och unga ska få en hoppfull framtid.

Vi vill öka framtidstron hos barn och ungdomar och skapa mötesplatser där de kan lära sig leva ett aktivt liv och få möjlighet att bygga upp en stark självkänsla och gemenskap. Vi vill ge alla barn och ungdomar möjlighet att delta i kreativa och meningsfulla aktiviteter på fritiden.

 

Tillsammans ger vi våra barn och ungdomar en hoppfull framtid
Vi kan skapa bättre förutsättningar för att fler barn och ungdomar ska få en hoppfull framtid. 

Tillsammans med barnrättsorganisationen BUFFF uppmärksammar vi en målgrupp i samhället som ofta glöms bort – barn och ungdomar som har eller har haft en familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Arbetet med BUFFF är en av många insatser vi gör för att fler barn och unga ska få en mer hoppfull framtid. Genom olika aktiviteter lär vi våra barn och unga bland annat att tidigt i livet leva ett aktivt och hälsosamt liv och hur man är en bra kompis och en god förebild. Vi har riktade aktiviteter för tjejer, där målet är att få fler flickor att börja spela bandy samtidigt som vi vill få fler att fortsätta längre upp i åldrarna. Slutligen har vi aktiviteter som bidrar till en bra integration för våra nyanlända svenskar. 

BUFFF är en nationell barnrättsorganisation som arbetar enligt Barnkonventionen. Organisationen har funnits sedan 2001 och finns idag på 13 platser i Sverige. BUFFF arbetar för att förbättra villkoren och ge stöd till barn och ungdomar som har en familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård.

I Sverige är det 30 000 barn som har en förälder i fängelse eller frivård. I Europa finns det 1 miljon barn som har en förälder i fängelse. I de flesta skolor finns det flera barn som har någon nära i fängelse, häkte eller frivård. Hoppfull framtid arbetar tillsammans med BUFFF för att stärka deras organisation i Uppsala. Tillsammans erbjuder vi barn och ungdomar flera olika aktiviteter och möjligheter. 

Hoppfull framtid.
Sirius Bandy
Spikgatan 10
753 23 Uppsala