Inte mitt brott, ändå mitt straff

Inte mitt brott ändå mitt straff.  Så kan det kännas för dig som har en mamma, pappa eller annan familjemedlem som begår brott eller har dömts för brott.

Bufff vill genom sin kampanj uppmärksamma att många barn och unga drabbas hårt när en familjemedlem begår brott eller döms för brott. Många barn och ungdomar lider i det tysta med saknad, oro och mardrömmar.  Den som inte får stöd kan lättare hamna i egen brottslighet eller få psykiska problem. 160 000 barn har varje år en förälder som döms för brott. Räknar man in andra familjemedlemmar, som syskon och extraföräldrar, blir det flera hundratusen. Barn och ungdomar med en förälder i fängelse har rätt att få stöd från samhället. Kommunerna är ansvariga för att ge hjälp och stöd, men många kommuner tar inte sitt ansvar.

Enligt en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort saknar 79 procent av kommunerna stödinsatser. Bufff finns för dig som behöver stöd och dig som vill ge stöd. Bufff är din väg vidare, oavsett om du är barn, vuxen eller arbetar i en kommun.

Vill du prata med någon?
Ring Bufffs stödtelefon på 020–200 330 eller chatta på bufff.nu. Du behöver inte berätta vem du är.

Läs mer om kampanjen på intemittbrott.se