Bandyskola
Lär dig att åka skridskor och spela bandy i Sirius Bandyskola för internationella studenter och gästforskare. Sirius Bandy och Uppsala universitet bjuder alla internationella studenter att komma och delta i en nybörjarkurs i bandy med professionella instruktörer. Tanken med detta samverkansprojekt är att med bandy som medel skapa en bra integration mellan internationella studenter och gästforskare vid Uppsala universitet och det svenska samhället, Uppsala som stad och dess föreningsliv. Sirius anordnar träningstillfällen för deltagarna samt ett matchtillfälle som är projektets avslutning. Under den avslutande matchen som spelas innan en av Sirius elitseriematcher erbjuds alla studenter på Uppsala universitet fri entré.

 

Bandy är förmodligen den mest svenska sporten du hittar med en speciell historia i Uppsala där de nationella finalerna har spelats varje år från 1991 till 2012. Och i mars 2018 kom finalen tillbaka till staden, där den hör hemma! Kursen består av fyra träningstillfällen med instruktörer som undervisar på engelska. Som avslutning anordnas en riktig bandymatch. Deltagandet är helt gratis – allt du behöver är en varm träningsdräkt och varma skidhandskar eller liknande. Inga tidigare färdigheter behövs och du kan låna den utrustning som behövs – skridskor, hjälm och klubba.

 

Kursen har 30 platser tillgängliga. Anmäl dig här.

 

Schema:

18 jan 15: 00-17: 00

25 jan 15: 30-17: 00

1 feb 15: 30-17: 00

8 feb 15: 30-17: 00. Följd av avslutningsmatch innan Sirius Elitseriematch mot Västerås SK.

 

Utbildningar kommer att hållas på Studenternas IP, Ulleråkersvägen 6.

Free crash course: learn how to skate and play bandy

Learn how to skate and play bandy at Sirius Bandy School for international students and guest researchers. Sirius Bandy and Uppsala University invite all international students to attend a beginners course in bandy with professional instructors. The idea of ​​this collaborative project is to create a good integration between international students and guest researchers at Uppsala University and the Swedish society, Uppsala as a city and its associations. Sirius organizes training opportunities for the participants as well as a final game that is the end of the project. The final game is played before one of Sirius matches and all students at Uppsala University are offered free entrance.

Bandy is probably the most Swedish sport you will find with a special story in Uppsala where the national finals have been played every year from 1991 to 2012. And in March 2018 the final came back to the city where it belongs! The course consists of four training sessions with instructors who teach in English. In conclusion, a proper bandmatch is organized. Participation is absolutely free – all you need is a hot exercise suit and warm ski gloves or the like. No previous skills are needed and you can borrow the equipment needed – skates, helmets and clubs.

The course has 30 seats available. Sign up here.

Schedule:

18 Jan 15: 00-17: 00

25 Jan 15: 30-17: 00

1 Feb 15: 30-17: 00

8 Feb 15: 30-17: 00. Follow of the final match before Sirius Elitser match against Västerås SK.

Trainings will be held at Student IP, Ulleråkersvägen 6.