Mentorprojektet

Sirius driver sedan 2014 ett Mentorprojekt där A-lagsspelare är faddrar åt Sirius ungdomslag dels genom att delta på träningar och matcher samt att diskutera kring värderingsfrågor med våra barn och ungdomar. Deras närvaro är viktigt för barnens utveckling, inte bara som spelare utan även som individer. Genom fadderverksamheten bygger vi en stark gemenskap mellan föreningens alla medlemmar och utövare.

Vår huvudpartner Bolander & Co stöttar och möjliggör att Sirius kan bedriva fadderverksamhet.