Sirius Bandy för samhället
Vi i Sirius Bandy sätter ett högt värde på vårt sociala samhällsengagemang. Det är en av grundbultarna i föreningen och har varit det ända sedan starten 1907. Med utgångspunkt i tre grundstenar vänder vi oss till våra medmänniskor i kommunen och öppnar upp för integration, mångfald och värdefulla aktiviteter! Människor söker idag mer gemenskap och tillhörighet än tidigare och som idrottsförening är vi stolta över att vara en av de aktörer i samhället som i högsta grad står för vikten av gemenskap och samhörighet i en stad.

 

Bli CSR-Partner
Sirius Bandy ser det som sin plikt att bidra till ett bättre samhälle och vi gör det gärna tillsammans eller med stöd av näringslivet. Företagen och organisationerna är en viktig del i vårt sociala arbete. Ditt företag har möjlighet att ingå ett CSR-partnerskap med Sirius Bandy och starta ett värdefullt samarbete som bl.a. möjliggör att ditt företag kan kommunicera ut företagets sociala ansvarstagande.

Våra grundstenar i vårt CSR-arbete

Mångfald
Bandyskola för internationella studenter
Integration genom idrott

Medmänsklighet
Bissen Brainwalk
En promenad till förmån för hjärnforskningen

Miljömedvetenhet
Vi värnar om miljön och prioriterar bl.a. material som kan repareras, återanvändas eller återvinnas.

Mötesplats
Bandykul
Bandy för de allra minsta

Skridskokul
Skolklasser får lära sig åka skridskor under skoltid

Mentorprojekt
Samtliga A-lagsspelare är mentorer för våra barn och ungdomsspelare

Fri entré för barn och ungdomar
Tillsammans med partners möjliggörs fri entré till Sirius Bandys hemmamatcher i Elitserien för barn och ungdomar under 18 år