Unikt samarbete med Bufff

Sirius Bandy skriver samverkansavtal med Bufff (Barn och unga med föräldrar/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård.

Till hösten startar Sirius föreningens nya verksamhetsområde Hoppfull framtid, med fokus på det som händer vid sidan av isen. Klubben vill öka framtidstron hos barn och ungdomar och skapa mötesplatser där de kan lära sig leva ett aktivt liv, och där de får möjlighet att bygga upp en stark självkänsla och gemenskap. Genom Hoppfull framtid vill Sirius ge alla barn och ungdomar möjlighet att delta i kreativa och meningsfulla aktiviteter på fritiden.

Sirius och Bufff är nu överens om ett samverkansavtal där Hoppfull framtid kommer arbeta tillsammans med Bufff för att stärka deras organisation i Uppsala.
– Vår uppfattning är att Bufff´s målgrupp är relativt bortglömd och det känns både rätt och givande att vi får vara med och göra skillnad för dessa individer, säger Sirius klubbchef Jimmy Helmersson.

Bufff är en nationell barnrättsorganisation som arbetar enligt Barnkonventionen. Organisationen har funnits sedan 2001 och finns idag på 13 platser i Sverige. Bufff arbetar för att förbättra villkoren och ge stöd till barn och ungdomar som har eller har haft en familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård.

I Sverige är det 30 000 barn som har en förälder i fängelse eller frivård. I Europa finns det 1 miljon barn som har en förälder i fängelse. I de flesta skolor finns det flera barn som har någon nära i fängelse, häkte eller frivård.

Läs mer om Bufff här