Sirius redovisar plusresultat

Under torsdagskvällen genomfördes Sirius Bandys årsmöte - utomhus på Studenternas IP:s huvudläktare.

22 medlemmar närvarade på gårdagens årsmöte som för ovanlighetens skull hölls utomhus på Studenternas IP:s VIP-läktare. Ordföranden Peter Nordgren blev omvald liksom Istvan von Polgar, Jonas Qvarnström och Magdalena Carlstedt.

Torbjörn Suneson, Lars Grandin och Johan Haglund lämnar styrelsen. Vi tackar samtliga för deras arbete under åren. Nya styrelsemedlemmar blir Ove Hedberg och Anna Westin. Dessutom blir Kirsi Jansson adjungerad.

Sirius Bandy kunde under kvällen redovisa ett plusresultat på 57 863 kronor och klubben har nästan två miljoner kronor i tillgångar varav ca. en miljon finns under posten kassa och bank.