Sirius redovisar positivt resultat

Under onsdagens årsmöte kunde Sirius presentera både en vinst för verksamhetsåret 2018 och ett positivt eget kapital, något som inte hänt tidigare under 2010-talet.

I fjol gick klubben igenom ett stålbad där flera åtgärder vidtogs för att klara ekonomin. Då skrevs en vinst på knappt 40 000 kronor men det egna kapitalet var minus 69 000 kronor. Under onsdagens årsmöte presenterade Sirius en vinst på 100 000 kronor och ett positivt eget kapital på 31 518 kronor. Det bästa resultatet under hela 2010-talet.
– Det var bra många år sedan det hände. Det är det vi har jobbat för och det har varit ett av de stora målen. Att vi kan presentera det nu är viktigt för oss internt, för våra medlemmar men också för övriga bandysverige och licensnämnden där vi hela tiden har sagt att vi kommer att nå det, säger klubbchefen Jimmy Helmersson.

Kostnadsmedvetenheten i klubben beskriver han som den största faktorn bakom det fantastiska resultatet – Och det är något som klubben fortsatt kommer hålla hårt på.
– Vi är många som har jobbat väldigt hårt under en lång tid för att få den här stabiliteten så det känns bra. Men eftersom ekonomin är en färskvara och vi inte har några större marginaler är det viktigt att vi fortsätter på den inslagna vägen, med hårt och noggrant arbete med allt gällande ekonomi, säger han.

Peter Nordgren omvaldes som ordförande över kommande år och även han pratade om ekonomin.
– Med stolthet kan vi räkna oss till en av de mer välskötta klubbarna i bandysverige. Ambitionen är att ha ett överskott även nästa år, vi kommer att vara hårda, snåla men öppna för generösa bidrag, säger Nordgren.

Styrelsen meddelade att man kommer titta närmare på sänkta medlemsavgifter samt fortsätta arenadiskussionen med kommunen under det kommande verksamhetsåret.

Årsmötets val av styrelse

Peter Nordgren Valdes på ett år som ordförande
Istvan von PolgarOmval på 2 år
Lars GrandinOmval på 2 år
Torbjörn SunessonFyllnadsval på 1 år

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgående styrelseledamöter

Niklas Hellqvist
Patrik Rönnqvist

 

 

 

 

Nuvarande styrelse

Peter Nordgren Vald på 1 år
Istvan von PolgarOmval på 2 år
Lars GrandinOmval på 2 år
Torbjörn SunessonFyllnadsval på 1 år
Jonas QvarnströmSitter kvar på 1 år
Magdalena CarlstedtSitter kvar på 1 år
Johan HaglundSitter kvar på 1 år