Trafikpolicy
Rese/trafiksäkerhetspolicy för IK Sirius

 

1. Omfattning
Denna trafiksäkerhetspolicy omfattar alla ledare, aktiva, föräldrar och andra som genomför transporter för vår förening

 

2. Ansvar
Det övergripande ansvaret för att denna resepolicy följs vilar på styrelsen, samtidigt är det föraren som ansvarar för att den enskilda resan sker enligt policyn.

 

3. Förarkrav 
Gällande trafikregler ska följas och särskilt viktigt är:

 • Barn som är kortare än 140cm får inte färdas som framsätespassagerare om platsen är försedd med krockkudde.
 • Samtliga passagerare använder bilbälte.
 • Gällande hastighetsbestämmelser ska alltid följas och hastigheten ska anpassas efter rådande omständigheter.
 • Bilkuddar ska användas till barn upp till den längd som lagen kräver.
 • Total trafiknykterhet är ett krav.
 • Övningskörning under föreningens resor är inte tillåtet.
 • Föraren får inte använda mobiltelefon under körning.
 • Allt bagage är fast förankrad eller förvaras i bagageutrymme.
 • Inte fler personer åker i fordonet än vad förarens körkortstyp tillåter.

 

4. Fordon

 • Fordonet ska vara godkänt av svensk bilprovning och vara beskattad.
 • Fordonet ska vara försett med däck som följer Svensk Trafiklagstiftning gällande mönsterdjup och väglag.
 • Första hjälpen material ska finnas i fordonet.
 • Fordonet ska ha giltiga säkerhetsbälten på samtliga platser.

Sirius rekommenderar såväl spelare, ledare och match- och träningsbesökare att så långt det är möjligt använda cykel med cykelhjälm till och från idrottsplatsen. Det gynnar folkhälsan, miljö och klimat.

Samtliga ledare, aktiva, föräldrar och övriga verksamma inom föreningen ska ta del av denna rese/trafiksäkerhetspolicy.