Värdegrund

En viktig grundpelare i all vår verksamhet är den värdegrund vi skall luta oss mot när vi agerar i klubbens namn, både i stort och smått. Vi i Sirius har arbetat med att formulera de värderingar vi känner är viktiga för oss i våra verksamheter, för att vårda och utveckla klubben och vårt varumärke.

Vi delar in värdegrunden i två delar – den ena är mer övergripande och handlar om klubbens roll i samhället. Alla som verkar inom Sirius skall vara goda förebilder för andra och vi skall agera på ett ödmjukt och ansvarsfullt sätt. Vi är dessutom medvetna om att idrott är en viktig del i samhället och vi har till uppgift att ta ett samhällsansvar utifrån vår position och den möjlighet vi har att bidra på ett positivt sätt som idrottsklubb.

Den andra delen handlar mer om agerandet inom klubben: All vår verksamhet bygger på god kamratskap där alla behandlas lika. Fair Play är en självklarhet – spelare och ledare skall vara föredömen både på och utanför planen. Vi skall ha tydliga målsättningar som hela tiden leder till både klubbens och individens utveckling.

Sist men inte minst vill vi vara framgångsrika och våra representationslag skall finnas med i elitskiktet i respektive idrott.

Att arbeta med en värdegrund och kärnvärden är viktigt. Det är en svår uppgift och vi vet att man ibland misslyckas. Men våra målsättningar kan aldrig vara lägre än att alltid nå upp till vår värdegrund. Ambitionen hos alla som representerar Sirius skall vara att överträffa omvärldens förväntningar på oss som klubb.

Så vill vi bygga varumärket ”Sirius”, nu och i framtiden. Sammanfattningsvis kan vi säga att vi vill kombinera självförtroende med ödmjukhet samt att vi vill arbeta med både hjärta och med hjärna för att nå maximala resultat utifrån de resurser vi har.

– Styrelsen IK Sirius Uppsala