Villkor

När du köper ditt entrékort accepterar du de villkor som gäller för Sirius Bandys entrékort. Om du lånar ut ditt entrékort ansvarar du som entrékortsinnehavare för att användaren följer villkoren.  

Kommunikation från Sirius Bandy
Sirius Bandy kommunicerar all väsentlig information via e-post och vår hemsida. Det är entrékortsinnehavarens ansvar att den e-postadress som tillhandahålls Sirius Bandy är funktionell och aktuell.


Opersonliga kort

Samtliga entrékort är opersonliga. Det innebär att en entrékortsinnehavare kan låna ut kortet till en vän under förutsättning att denne följer villkoren för kortet.


Krav på legitimation

Årskortsinnehavare är skyldig att på matcharrangemang ta med sig giltig legitimation som på begäran ska kunna uppvisas.


Säkerhet

Sirius Bandy förbehåller sig rätten att stänga av entrékortsinnehavare som inte uppträder i enlighet med gällande säkerhets- och ordningsregler. Ingen kompensation utgår i sådant fall till entrékortsinnehavaren.


Missbruk

Missbruk av kort innebär omedelbart återkallande av entrékort och att samtliga värden och förmåner upphör att gälla. Ingen kompensation utgår till entrékortsinnehavaren.


Entrékortet får inte användas i kommersiellt syfte

Entrékortet får inte användas i kommersiellt syfte och är endast för personligt bruk. Entrékortet får inte utbjudas i tävlingar utan klubbens samtycke. Entrékort får inte säljas vidare till ett högre pris än vad det köpts för. Upptäcker klubben att det har skett har klubben rätt att makulera entrékortet.


Flyttade matcher och ändrat avslagstid

Sirius Bandy ersätter inte entrékortsinnehavare för flyttade matcher eller ändrade matchtider.


Inställda/avbrutna matcher

Vid matcher som flyttas, avbryts alternativt spelas utan publik utgår ingen ersättning till biljett- eller entrékortsinnehavare. Om en match blir flyttad är biljetten giltig till det nya speldatumet.


Personuppgifter som lämnas vid entrékortsköp

Personuppgifter som lämnas vid köp av entrékort måste vara korrekta. Påhittade adresser eller namn får inte förekomma. Klubben har rätt att makulera bokningar som inte innehåller korrekta person- och adressuppgifter.

De personuppgifter som lämnas i samband med entrékortsköp lagras i ett kundregister. Detta används enbart för internt bruk, bland annat för riktad information till våra entrékortsinnehavare och för att kunna hjälpa entrékortsinnehavare som förlorat sina kort. På förekommen anledning vill vi dock uppmärksamma våra kunder på att registerutdrag under vissa omständigheter kan begäras ut av myndigheter.


Särskilda villkor för tillträde till Sirius Bandys matcher 

•Besökare är skyldig att på begäran underkasta sig visitation.

•Det är inte tillåtet att medföra: a) Alkohol eller andra droger, b) vapen eller andra farliga föremål, c) pyroteknik eller brandfarliga vätskor, d) kamera eller videoutrustning. Endast korta paraplyer är tillåtna att ta in på arenan men får ej fällas upp inne på arenan då den riskerar skymma andras sikt.

•Den som är berusad eller påverkad av andra droger, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som bär klädesplagg, medför flagga, banderoll eller liknande, med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller religion.

•Den som täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, äger inte tillträde till arenan och riskerar även avstängning om det sker inne på arenan.

•Det är inte tillåtet att: a) Kasta otillåtna föremål i riktning mot spelplanen, inom eller mot annan läktarsektion, b) beträda spelplansområdet innanför läktarräckena, c) utan medgivande, uppta eller överföra ljud, rörliga bilder eller löpande textrapportering från matchen.

•Arrangören förbehåller sig rätten att för upprätthållande av ordning och säkerhet inom arenan flytta publik från en läktarsektion till en annan utan att eventuell kompensation utgår.

•Förtäring får ej medtagas in då restaurangerna på arenan har exklusivitetsavtal.